Tıpta Uzmanlık Kurulu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Form 10 - Örnek Program Protokol Formu (1.Ekim.2014)

Güncelleme Tarihi: 01/03/2018

Protokol oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi özellikle önemlidir:

  • Programı oluşturan birimlerdeki eğiticiler yazılırken isimlerinin yanına parantez içerisinde uzmanlık dallarının da yazılması;
  • Eğitimi verilecek olan uzmanlık dalının süresinden zorunlu rotasyon süreleri çıkarıldıktan sonra kalan sürenin birimler arasında paylaştırılması;
  • Program Yöneticisi'nin tek kişi olması;

 

ÖRNEK PROTOKOL FORMU