Tıpta Uzmanlık Kurulu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ana dal ve yan dal uzmanlıklarının yetki ve sorumluluk ilişkisi hakkında... (Karar No : 321 (420 ile değişik))

Güncelleme Tarihi: 01/03/2018