Tıpta Uzmanlık Kurulu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe ve aşağıda yer alan belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.    

1. Vukuatlı nüfus kayıt örneği

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar) alındı makbuzu

4. Uzmanlık belgesinin aslı