Tıpta Uzmanlık Kurulu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2547-SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 78’İNCİ MADDESİNDEN YARARLANACAKLARIN DİKKATİNE ...

Güncelleme Tarihi: 30/05/2018


18 Mayıs 2018 tarihli 30425 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15’inci maddesiyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 78 maddesinde tanımlanan adaylara, uzmanlık eğitimine başvuru hakkı verilmiştir.


Bu Kanun Kapsamında

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı Adına Üniversite Tıp / Diş Hekimliği Fakültelerindeki Uzmanlık Eğitimi Programları İçin Başvuru Yapacak Adayların

DİKKATİNE…

Yukarıdaki Kanun kapsamında uzmanlık eğitimine başlamak isteyen adaylar 18 Mayıs 2018 – 18 Eylül 2018 tarihleri arasında (dört ay içinde) aşağıda yer alan form dilekçe ile başvuru yapacaklardır.

  1. Adayların, uzmanlık eğitimine başlatılma Form Dilekçe ve eklerini (Form 16a ve Beyan) tanzim edip aşağıdaki Sağlık Bakanlığı adresine APS veya özel kargo yoluyla göndermeleri gerekmektedir.
  2. Yabancı uyruklu adaylar, uzmanlık eğitimine başvuru Form Dilekçe ve eklerini (Form 16b ve Beyan) tanzim edip Sağlık Bakanlığına elden teslim edeceklerdir.
  3. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Gelen Servisine süresi içinde ulaşmamış evrakın posta veya kargodaki gecikmelerinden Sağlık Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. Başvuru için son tarih 18 Eylül 2018 saat 18.00’dir.
  4. Başvuran adaylardan, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, atama işlemi için; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu doldurulmasını istemektedir. Bu nedenle internet adresinden temin edilecek formun, 4 nüsha olarak bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir. Doldurulan formun, herhangi bir İl Sağlık Müdürlüğünden onaylatıldıktan sonra eğitime başlama başvuru dilekçesine (Form 16a ve Beyan) eklenerek teslim edilmesi gerekmektedir. Not: Bu Formu doldurup göndermeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

ADRES:

Sağlık Bakanlığı

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9

06800 / ÇANKAYA / ANKARA

Formlar İçin Link:

Form 16a ve Beyan
Form 16b ve Beyan

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu