Protokol oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi özellikle önemlidir:

  • Programı oluşturan birimlerdeki eğiticiler yazılırken isimlerinin yanına parantez içerisinde uzmanlık dallarının da yazılması;
  • Eğitimi verilecek olan uzmanlık dalının süresinden zorunlu rotasyon süreleri çıkarıldıktan sonra kalan sürenin birimler arasında paylaştırılması;
  • Program Yöneticisi'nin tek kişi olması;

 

ÖRNEK PROTOKOL FORMU

 

 

 

 


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUK Sekretaryası
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA