TIPTA UZMANLIK KURULU EĞİTİM STANDARTLARI YAYIMLANMIŞTIR (1026 nolu Karar)

İlgili TUK KARARI

Karar eki-1: Kurum ve Program Ortak Standartları

Karar eki-2: Programa Özgü Standartlar

Karar eki-3: TUK Terimler Sözlüğü