_

 

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT

663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı K.H.K 02.Kasım.2011
3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 15.Mayıs.1987
1219 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun - 11.Nisan.1928
TUEY-2014 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - 26.Nisan.2014 (9.Nisan.2015'te değişik)
YTKİY Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği - 13.1.1983
181 Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK - 13/12/1983
2547 Yükseköğretim Kanunu - 04.11.1981
Mevzuat Hazırlama Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17.Şubat.2006
Afiliasyon Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği - 04.11.1981
Sertifika Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği - 04.02.2014
926

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu

(GATA'da SBA sivil tabiplerin özlük hakklarıyla ilgili)

AKADEMİK KURULLAR - EĞİTİM PLANLAMA KURULU (EPK)
UZMANLIK EĞİTİMİ ROTASYONLARI
EĞİTİCİ KİMDİR?

ESKİ MEVZUAT

 

Makam Onayları
(Uzmanlık alanları ve sürelerini belirleyen çizelgelerin, 1219 sayılı Kanuna, 26/04/2011 tarihli 6225 sayılı Kanun ile eklenmesinden sonra geçerlilikleri kalmamıştır.)

 

zxdf
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuat Arşivi

AB MEVZUATI

Eski Mevzuat

 

 

Yayımlanan PDF dosyalarını okumak için gerekli olan Acrobat Reader programını buradan indirebilirsiniz.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası
Sağlık Mh. Adnan Saygun Cd. No:55  C Blok, Kat 1 06100 Sıhhiye/ANKARA