Protokol İle Oluşturulmuş ve Tıpta Uzmanlık Kurulunca Kabul Edilmiş Uzmanlık Eğitimi Programları

(güncelleme: 22 Aralık 2017)
excel logosu tıklanarak dosya indirilebilir:

 

 

 


 
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUK Sekretaryası
Sağlık Mh. Adnan Saygun Cd. No:55, C BLOK, Kat:1 06100 Sıhhiye/ANKARA