EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE TAYİN İÇİN BAŞVURULAR

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği


UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA EŞ DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; eşinizin çalıştığı ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlık dalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır.

2 – Eş durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğiniz TUS ya da YDUS' da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemindeki   sınav taban puanına eşit  veya bu puandan  fazla olması gerekmektedir. (O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa, ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz.)

3 – Eş durumu nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmeniz için eşinizin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına  giren bir kurum veya kuruluşta, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını ve,

b) eğitim aldığınız ilde eşinizin kurumu veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını belgelemesi gerekmektedir.

4 – Başvurunuzu   mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekreteryasına ulaştırmanız gerekmektedir.

 

SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 - Başvurumu nereye ve nasıl yapabilirim?
Başvurunuzu Kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurunuz Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryasına ulaştırılır.

SORU 2 - Hangi belgeler gerekli?
- Eşinizin kurumundan aldığı; hangi kanun kapsamda, hangi unvan ile çalıştığı ve sizin çalıştığınız ilde uygun kadronun olmadığı ifadesi bulunan çalışma belgesi.
- Evlilik bilgilerini içeren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (dilekçenin  verildiği  günden en fazla 10 gün önce alınmış)
- Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)

SORU 3 - TUK ne zaman toplanır ve benim başvurumu ne zaman görüşür?
Yönetmeliğe göre Tıpta Uzmanlık Kurulu yılda en az iki defa toplanmaktadır. Ancak; gündemin yoğunluğu çerçevesinde daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat değerlendirebileceği gibi kuracağı komisyonlar aracılığı ile de değerlendirebilir.

SORU 4 - Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuz gündeme alınacaktır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

SORU 5 - Başvurum kabul edildikten ne kadar süre sonra geçişim yapılır?
Başvurunuz karara bağlandıktan sonra geçiş yaptırılmak üzere Kurul kararı ilgili kurumlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve/veya Yükseköğretim Kurulu) gönderilecektir. İlgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde geçiş işleminizi gerçekleştirecektir.

 

 


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUK Sekretaryası
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA