_

 

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT

663 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı K.H.K 02.Kasım.2011
3359 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 15.Mayıs.1987
1219 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun - 11.Nisan.1928
YDUS Yandal Uzmanlık Sınavı Giriş Yönetmeliği. Resmi Gazete | Son Hali - 02.Şubat.2011
TUEY Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği - 18.Temmuz.2009 (pdf dosyası)
YTKİY Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği - 13.1.1983
181 Sağlık Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK - 13/12/1983
2547 Yükseköğretim Kanunu - 04.11.1981

ESKİ MEVZUAT

 

Makam Onayları
(Uzmanlık alanları ve sürelerini belirleyen çizelgelerin, 1219 sayılı Kanuna, 26/04/2011 tarihli 6225 sayılı Kanun ile eklenmesinden sonra geçerlilikleri kalmamıştır.)

 

zxdf
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Mevzuat Arşivi

AB MEVZUATI

Eski Mevzuat

 

 

Yayımlanan PDF dosyalarını okumak için gerekli olan Acrobat Reader programını buradan indirebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUK Sekretaryası
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA