...................................................................................................................................................................................................

2013 yılı YDUS için kontenjan talep eden kurumların 293 nolu TUK kararı çerçevesinde oluşturmaları gereken protokollerin

Tıpta Uzmanlık Kurulu'na gönderilmesi için son tarih: 22 Temmuz 2013'tür.

...................................................................................................................................................................................................