SAĞLIK DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE TAYİN İÇİN BAŞVURULAR

Fakültede Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Gören Uzmanlık Öğrencileri İçin Başvuru Dilekçesi Örneği

UZMANLIK ÖĞRENCİLİĞİ SIRASINDA SAĞLIK DURUMU MAZERETİYLE GEÇİŞ TALEBİNDE BULUNABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

1 – Sağlık durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için; geçmek istediğiniz ilde, uzmanlık öğrenciliğine (asistanlığa) devam ettiğiniz uzmanlık dalında eğitim veren bir uzmanlık eğitimi kurumu olmalıdır.

2 – Sağlık durumu mazereti nedeniyle geçiş talebinde bulunabilmek için uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğiniz TUS ya da YDUS' da almış olduğunuz puanın, geçiş yapmak istediğiniz kurumun ilgili biriminin aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit  veya bu puandan  fazla olması gerekmektedir. (O dönemde ilgili birim için kadro açılmamışsa, ilgili birimin uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması,bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır.Geçiş yapılmak istenen birime daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz.)

3– Başvurunuzu mutlaka kurumunuz aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kuruluna ulaştırmanız gerekmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

SORU 1 - Başvurumu nereye ve nasıl yapabilirim?
Başvurunuzu Kurumunuz (Eğitim Araştırma Hastanesi veya Tıp Fakültesi) aracılığıyla yapabilirsiniz. Başvurunuz Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryasına ulaştırılır.

SORU 2 - Hangi belgeler gerekli?
-Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin, uzmanlık eğitimine başladıktan sonra ortaya çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi halinde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini gösteren sağlık kurulu raporu. (Sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üniversitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur.)

- Uzmanlık öğrenciliğine yerleştirildiğinizi gösteren TUS ya da YDUS sonuç belgesi. (www.osym.gov.tr adresinden alınmış olan çıktı)

SORU 3 - TUK ne zaman toplanır ve benim başvurumu ne zaman görüşür?
Yönetmeliğe göre Tıpta Uzmanlık Kurulu yılda en az iki defa toplanmaktadır. Ancak; gündemin yoğunluğu çerçevesinde daha sık toplanabilmektedir. Kurul başvurunuzu bizzat değerlendirebileceği gibi kuracağı komisyonlar aracılığı ile de değerlendirebilir.

SORU 4 - Başvurumun sonucunu nasıl öğrenebilirim?
Yönetmelikte belirtilen koşulları taşıdığınızla ilgili ön incelemeden sonra Kurul başkanı uygun bulduğu takdirde başvurunuz gündeme alınacaktır. Başvuru karara bağlandığında Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası ilgili kişiye tebliğ edilmek üzere kurumuna bildirir.

SORU 5 - Başvurum kabul edildikten ne kadar süre sonra geçişim yapılır?
Başvurunuz karara bağlandıktan sonra geçiş yaptırılmak üzere Kurul kararı ilgili kurumlara (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı ve/veya Yükseköğretim Kurulu) gönderilecektir. İlgili kurumlar kendi mevzuatları çerçevesinde geçiş işleminizi gerçekleştirecektir.

 

 


T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUK Sekretaryası
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No:5 06520 Çankaya/ANKARA