T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Form 10 - Örnek Program Protokol Formu (30 Nisan 2019)

Güncelleme Tarihi: 09/04/2020

Protokol oluşturulurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi özellikle önemlidir:

  • Programı oluşturan birimlerdeki eğiticiler yazılırken isimlerinin yanına parantez içerisinde uzmanlık ana dalları varsa yan dallarının da yazılması;
  • Eğitimi verilecek olan uzmanlık dalının süresinden zorunlu rotasyon süreleri çıkarıldıktan sonra kalan sürenin birimler arasında paylaştırılması;
  • Program Yöneticisi'nin tek kişi olması;

 

ÖRNEK PROTOKOL FORMU