T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne hitaben yazılmış dilekçe ve aşağıda yer alan belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir

1.  Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.  Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı ( Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen harç miktarı ) alındı makbuzu

3.   2 gün üst üste ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verilmesi

4. Vukuatlı nüfus kayıt örneği