T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler

 1. Üst yazı
 2. Uzmanlık tescil kontrol formu
 3. Vergi Dairesine yatırılan uzmanlık harcı (Maliye Bakanlığı tarafından o yıl için belirlenen miktar) alındı makbuzu
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 5. TUS/YDUS/DUS yerleştirme sonuç belgesi
 6. Uzmanlık eğitimini bitirme sınav tutanakları
 7. Tez savunma tutanağı
 8. Süre uzatılması var ise uzatma ile ilgili evrak
 9. Rotasyon eğitimlerinin başarıyla tamamlandığını gösterir belgeleri
 10. Asistan değerlendirme formları
 11. 2 adet vesikalık fotoğraf
 12. Uzmanlık aldığı kurum (mazeretli veya mazeretsiz geçiş ile) değişmiş ise bununla ilgili resmi evrak