T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan Tabiplerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 07/09/2018

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 23. maddesinin 1. bendine göre tanınmışlık listesinde yer almayan ülkelerde uzmanlık eğitimi yapan tabiplerin, denklik sınavına girmek istedikleri eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesini belirttikleri dilekçe ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)
  3. İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)
  4. Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı
  5. Eğitim süresince ülkede ikamet ettiğine dair belge (*)
  6. Eğitim gördüğü ülkenin dilini bildiğine dair belge (*)

 (*) Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir.