T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzmanlık eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde tamamlamış olanlardan istenen belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Uzmanlık belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)


Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı


(*) Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.


(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.