T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzmanlık eğitimini Macaristan’da tamamlamış olanlardan istenen belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan Macar Dili Sınavı (Hungarológiai) yeterlilik belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Semmelweis Üniversitesi Genel Tıp Fakültesi (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar) tarafından yapılan sözlü mesleki yeterlilik sınavı belgesinin aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.Ulusal Sınav Komitesi (Nemzeti Vizsgabizottság) tarafından verilen uzmanlık belgesinin (Szakorvosi Bizonyítvány) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

5.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

6.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.
(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.