T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzmanlık eğitimini Almanya’da tamamlamış olanlardan istenen belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Onay belgesinin (Approbatıonsurkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.Uzmanlık belgesinin (Urkunde) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.