overlay

Uzmanlık eğitimini Norveç’de tamamlamış olanlardan istenen belgeler

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Norveç Tabipler Birliğinden (Den Norske Laegeforening) alınmış uzmanlık belgesinin      (Spesialistgodkjenning ) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı

5.Norveç Tescil Otoritesi (Norwegian Registration Authority for Health Personnel) tarafından verilen mevcut mesleki durum belgesinin (Certificate of Current Professional Status-CCPS ) aslının Norveç Sağlık Bakanlığı tarafından “T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TURKISH MINISTRY OF HEALTH, GENERAL DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES) Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sihhiye/Ankara /TURKEY” adresine gönderilmesi

6.Başvuru sahibinin isminin Norveç Tabipler Birliğinin (Den Norske Laegeforening) web sayfasında (http://www.legeforeningen.no) “spesialiteter” sekmesinde yer alan ilgili uzmanlık alanına ait onaylanmış uzmanlar listesinde (Godkjente spesialister) bulunması

(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.