T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzmanlık eğitimini İngiltere’de tamamlamış olanlardan istenen belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

1.Nüfus cüzdanı fotokopisi

2.Birleşik Krallık (United Kingdom) Ulusal Tıp Konseyi (GMC=General Medical Council)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCT= Certificate of Completion of Training) ya da Kraliyet Akademisi Uzmanlık Eğitimi Otoritesi (STA=Specialist Training Authority of The Royal College)’dan alınmış Uzmanlık Belgesinin (CCST= Certificate of Completion of Specialist Training) aslı, sureti ve Türkçe tercümesi(*)

3.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

4.Pasaport fotokopisi (*) ve İl Emniyet Müdürlüğünden alınan yurt dışı giriş-çıkış kaydı

5.Başvuru sahibinin adı, soyadı ve GMC referans numarasının (GMC reference number) Ulusal Tıp Konseyi (GMC) web sayfasında (http://www.gmc-uk.org/doctors/register/LRMP.asp) “View the List of Registered Medical Practitioners (View LRMP)” linkinde yer alan “List of Registered Medical Practitioners” sayfasına girildiğinde “Status” (durum) başlığının karşısında “Registered with a licence to practise; this doctor is on the Specialist Register” (Bu doktor uzman olarak meslek icra etmek üzere tescil edilmiştir) ifadesi; ve “Specialist Register entry date” (Uzmanlık Tescil tarihi) başlığının karşısında uzmanlık dalı ve tescil tarihi bulunması.


(*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

(*) Tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.