T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye’de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler

Güncelleme Tarihi: 01/01/2018

Yabancı uyruklu uzman hekimlerin denklik sınavına girmek istedikleri eğitim araştırma hastanesi veya üniversite hastanesini belirttikleri dilekçe ve aşağıda belirtilen belgeler ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca tıp eğitimi yurt dışında alınmış ise; öncelikle Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığından tıp denkliği alınarak Bakanlığımıza tescil için müracaat etmeleri gerekmektedir.

1.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen Tıp Diploması denklik belgesinin noter tasdikli fotokopisi

2.Vatandaşı olduğu ülkenin kimlik veya Pasaport fotokopisi ile Türkçe tercümesi (*)

3.Uzmanlık belgesi sureti ve Türkçe tercümesi(*)

4.İhtisas yaptığı tarihleri gösterir belge ve Türkçe tercümesi (*)

5.İhtisas yapılan kurumun eğitim yetkisine haiz olduğunu gösterir belge ve Türkçe Tercümesi (*) 

 (*)Yurt dışından alınan belgeler Konsolosluk tasdikli olarak getirilecektir.

Bakanlığa denklik işlemi için müracaat edilirken evrakın asıllarının da teslim edilmesi gerekmektedir.