Nöroloji uzmanlık eğitimi süresinin 5 yıl olması hakkında...(Karar no : 982)
12 Kasım 2021

1219 sayılı Kanunun EK-1 sayılı çizelgesinde 4 (dört) yıl olarak belirlenmiş olan Nöroloji uzmanlık eğitim süresi 5 (beş) yıla çıkarılmıştır.
Uygulama 1 Nisan 2018 tarihinde başlayacaktır.

İlgili TUK KARARI

Sık Sorulan Sorular.

1-) Kimlerin eğitim süresi 5 yıl olabilir?

  • 01/04/2018 tarihinden sonra eğitime başlayacak olanlar
  • 01/04/2018 tarihinde halen eğitime devam etmekte olanlardan başvuranlar.

2-) Şu an eğitimlerine devam etmekte olanlar nasıl başvuracaklar?

  • TUK Kararı 01/04/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Başvurular bu tarihten sonra eğitim görülen kuruma yapılacaktır.

3-) Eğitimlerine 4 yıl olarak başlayanlar kendileri istemezlerse eğiticileri ya da kurumları eğitim sürelerini 5 yıla çıkarabilir mi?

  • Uzmanlık öğrencisinin istediğine dair dilekçesi olmadan süre uzatılması mümkün olamayacaktır.

4-) Eğitim sürem 01/04/2018 tarihinden önce bitiyor eğitim süremi 5 yıla çıkarabilir miyim?

  • Uygulama 01/04/2018 tarihinde başlayacağından süreniz 5 yıl olamayacaktır.

5-) Normal eğitim sürem 01/04/2018 tarihinden önce bitecek. Tez değerlendirmemde yetersizlikten dolayı 6 ay süre uzatması aldım ve sürem 01/04/2018 tarihinden sonraya sarktı. Talep edersem eğitim sürem 5 yıla göre düzenlenir mi?

  • Evet düzenlenir; talebinizi 01/04/2018 tarihinden sonra yapmalısınız.

6-) Normal eğitim sürem 01/04/2017 tarihinden önce bitti. Bitirme sınavında başarısızlıktan dolayı 6 ay süre uzatması aldım ve sürem 01/04/2018 tarihinden sonraya sarktı. Talep edersem eğitim sürem 5 yıla göre düzenlenir mi?

  • Hayır düzenlenemez.