Uzmanlık eğitimi sürecinde doktora eğitimi de yapılması hakkında... (Karar no : 684)
14 Kasım 2021

Tıpta Uzmanlık Kurulu'na uzmanlık eğitimi ile doktora eğitiminin eşzamanlı yürütülmesi hakkında çeşitli başvurular yapılmıştır. Bu başvurular çerçevesinde konu TUK tarafından gündeme alınmış, bir çalışma komisyonu oluşturulmuş, hazırlanan rapor 24 Mart 2016 tarihli 70 nci TUK toplantısında görüşülmüştür. Değerlendirme sonrası alınan 684 nolu Karar ilgililere ilanen duyurulur.

İlgili TUK KARARI