Uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jürileri hakkında... (Karar No : 2 ve bu kararda yapılmış olan değişiklikler)

27 Şubat 2023