Uzmanlık Eğitimi Rotasyoları
12 Haziran 2018

Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, uzmanlık eğitim süreleri ve rotasyon uygulamaları konusunda ortaya çıkan tereddütler
hakkında genelgeler ve rotasyon uygulamaları hakkındaki 82 nolu TUK Kararı: