overlay

İç Hastalıkları

İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

ilerleme raporu v.2.1: ; ilerleme raporu v.2.2:

müfredat v.2.1, 2016

(27/04/2017'ye kadar geçerlidir)

müfredat v.2.2, 2017

(27/04/2017'den itibaren geçerlidir)

müfredat v.2.1, 2016

(27/04/2017'ye kadar geçerlidir)

müfredat v.2.2, 2017

(27/04/2017'den itibaren geçerlidir)