T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tıpta Uzmanlık Kurulu

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Akademik Kurullar - Eğitim Planlama Kurulu (EPK)

Güncelleme Tarihi: 12/06/2018

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 'Akademik kurullar' başlıklı 7 nci maddesi;

MADDE 7 – (1) Kurum; eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için tabi olduğu mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine etme görevini kendi akademik kurullarınca yapar.

şeklindedir.

Bakanlığa bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Akademik Kurul, Eğitim Planlama Kurulu'dur.

Eğitim Planlama Kurulu (EPK) hakkındaki yönerge için tıklayınız:

EPK yönergesi (13-02-2014)