İletişim
30 Mart 2021

ULAŞIM ADRESİ

Doğrudan bu adresimize gönderilen evrakla ilgili resmi işlem yapılamamaktadır. 
Resmi işlem için evrakınızın alt tarafta adresi bulunan Evrak Birimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası
Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. 

Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 
Çankaya/Ankara 06800


YAZIŞMA ADRESİ

Sekretaryamıza posta ile gönderilecek evrakın,

Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi
Bilkent yerleşkesi , Üniversiteler mah. 
Dumlupınar bulvarı 6001. Cad. No:9 
Çankaya/Ankara 06800

adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sekretarya E-posta:

tuk@saglik.gov.tr