Akademik Kurullar - Eğitim Planlama Kurulu (EPK)
08 Ocak 2024

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 'Akademik kurullar' başlıklı 7 nci maddesinde düzenlenen Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine ilişkin Bakanlığımızca yürürlüğe konulan Yönerge aşağıda yer almaktadır.

Eğitim Planlama Kurulunun (EPK) Görevlerine Dair Yönerge