Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu Güncellenmiştir (Form - 3)
01 Şubat 2024


Bilindiği üzere tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatı uyarınca uzmanlık öğrencileri hakkında altı aylık dönemler halinde kanaat formları düzenlenmektedir.  03/09/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenen "Form 3 - Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu" dokumanlar kısmında yayımlanmıştır. Uzmanlık öğrencileri için bundan sonra verilecek olan kanaat notlarının bu form kullanılarak verilmesi önem arz etmektedir.

Form 3 - Eğitim Sorumlusu Kanaati Formu ( v.1.6 ) için tıklayınız.