Müfredat Arşivi
12 Ocak 2022Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından kabul edilip halihazırda yürürlükte olmayan çekirdek eğitim müfredatı versiyonları aşağıda yer almaktadır.

Bu müfredatlar dan v.0,5 ile v.1.0 versiyonlar, öneri ve taslak mahiyetinde oluşturulmuş olup eğitim kurumlarının bu müfredatlar uyarınca eğitim verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak adı geçen Yönetmelik uyarınca v.2.0 versiyondan itibaren ilan edilen müfredatların eğitim kurumlarınca uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Çekirdek eğitim müfredatlarının v.0,5 ile v.1.0 versiyonlarının uygulanmasının zorunlu olmaması sebebiyle bu dönemlere ve 2008 yılı öncesinde eğitimini tamamlayanlara ilişkin veya v.0,5 versiyonda müfredatı bulunmayan dallarda eğitimini tamamlayanlara ilişkin müfredat taleplerinin eğitim kurumlarınca karşılanması gerekmektedir.